inwestor zastępczy

Inwestor alternatywny – kto to taki?

Inwestor zastępczy, nazywany również inwestorem alternatywnym, to osoba, firma lub instytucja, która przejmuje rolę inwestora w przypadku, gdy pierwotny inwestor nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych lub wywiązać się z umowy inwestycyjnej. Inwestor zastępczy może występować w różnych sytuacjach, w zależności od charakteru inwestycji i umowy, która została podpisana między pierwotnym inwestorem a […]

Continue Reading